Vývoj verzie 3


Súbory na stiahnutie (pre registrovaných používateľov) :
OPTIMIK 3.54
OPTIMIK 3.55 (Beta 3)
Používateľská príručka
Rýchly návod

9.10.2019 - 3.54
--------------------------------
+ export dielcov pre JafHolz
+ súbor podpísaný SSL certifikátom
* zahrnutie všetkých dielcov do výpočtu nárezového plánu
* zobrazenie pri vyššom DPI
* export pre CNC píly Macmazza (export otočených dielcov)
* export pre CNC píly HOLZMA - formát UTF-8 bez BOM a úprava sekcie JOBS
* export do textového súboru v automatickom režime
* zakázaný prístup k dokladom a obchodným partnerom pre vybraných užívateľov
* prechod do novej databázy


10.4.2019 - 3.53
--------------------------------
+ export pre CNC píly FELDER 4 Kappa Automatic Classic
+ export pre CNC píly ETALON
+ možnosť zadania kresby materiálu pri jeho vytváraní pri importe
* export pre CNC pílu SCM (formát XPRG) - finálne rozmery dielca v položkách Campo21 a Campo22
* ostatné drobné opravy a úpravy


28.9.2018 - 3.52
--------------------------------
+ položky "kontaktná osoba" a "telefón" pre tlač dokladu
* export pre CNC pílu SCM (starý formát, rezy po šírke)
* ostatné drobné opravy a úpravy


6.4.2018 - 3.51
--------------------------------
+ tlačová zostava GDPR pre tlač informácií o obchodnom partnerovi a pripojených dokladoch
+ anonymizácia obchodného partnera
+ skin "Material Paper"
+ export pre CNC pílu SCM (nový formát XPRG)
+ export pre CNC pílu FELDER
+ nastaviteľný názov pre export tlačovej zostavy do súboru (prostredníctvom premennej "MyExportName" v editore FastReport)
* doplnenie sekcie PARTS_UDI do exportu pre CNC píly HOLZMA
* úpravy v exporte pre píly SCM a FELDER
* uloženie nastavenia tabuľky so zoznamom zákaziek
* ostatné drobné opravy a úpravy


24.9.2017 - 3.50
--------------------------------
+ export údajov pre CNC pílu Paoloni
+ pri výbere skinov zobrazené aj náhľady
+ možnosť nastavenia "jednoriadkových" rozmerov v nárezovom pláne (dĺžka x šírka alebo šírka x dĺžka)
+ tlačová zostava "Výrobky a dielce"
+ filtrovanie zoznamu skladových položiek (pri importe, pre jednoduchšie vyhľadávanie)
+ skin "AlterMetro 2016"
+ bulharský jazyk
* štatistika nárezového plánu upraveného v editore
* presun dielcov do plánov iba zo zákaziek v stave "Vyrába sa"
* cena formátu pri jeho výbere do dokladu
* prednostné použitie odrezkov v nárezovom pláne
* prepracovaný parameter "Uprednostniť veľké dielce"
* nastavenie stĺpcov tabuliek
* výber pridruženej operácie (v zozname sú teraz iba operácie, ktoré majú rovnakú mernú jednotku ako materiál)
* prechod do novej databázy
* nastaviteľné zaokrúhlenie celkovej ceny dokladu
* export otočených dielcov pre CNC píly SCM
* ostatné drobné opravy a úpravy


3.6.2016 - 3.49
--------------------------------
+ nový doplnkový modul "Asistent rezania"
* spustenie programu na Windows s nastaveným väčším písmom (DPI)
* ostatné drobné opravy a úpravy


25.5.2016 - 3.48
--------------------------------
+ nový doplnkový modul "Editor nárezových plánov"
+ výpočet odhadovaného času rezania
+ nápoveda v talianskom jazyku
+ voľba "Generovať kódy dielcov" v exporte pre CNC pílu SCM
+ skin "Notes Plastic"
* export nárezových plánov s čistiacimi rezmi pre pílu SCM
* tlač etikiet pre dĺžkové nárezové plány
* vytvorenie nového dokladu s preddefinovaným bankovým účtom
* obnovenie zoznamu formátov po zmene materiálu v nárezovom pláne
* ostatné drobné opravy a úpravy


19.11.2015 - 3.47
--------------------------------
+ zoradenie dielcov zákazky podľa poradia, v akom boli zadávané (spolu so zoradením podľa typu)
+ stĺpec "zľavnená cena" v zozname zákaziek
+ možnosť využiť externú PDF tlačiareň
+ voliteľné čiernobiele tlačidlá
+ skin "Windows 10"
* zobrazenie mena používateľa, ktorý vytvoril/editoval zákazku alebo dokument
* hromadné vymazávanie dielcov z nárezových plánov
* parameter "Vybrať najvhodnejší formát" bol vrátený do výpočtu
* doplnená a upravená portugalčina
* zobrazenie pri vyššom rozlíšení DPI
* upravený export pre pílu SCM (pre tlač etikiet priamo na píle)
* obrázky výrobkov pri tlači etikiet
* dĺžka hranovacej pásky na dokladoch vytvorených z materiálu zákazky
* ostatné drobné opravy a úpravy


10.04.2015 - 3.46
--------------------------------
+ import z programu KD Max
* nastavenie aktuálneho výrobku v okne "Pridaj výrobok do zákazky"
* chýbajúce etikety k niektorým nárezovým plánom
* cena výrobku s príslušenstvom (v module Výrobky)
* ostatné drobné opravy a úpravy


25.03.2015 - 3.45
--------------------------------
+ rýchle vyhľadávanie podľa názvu aj PSČ (v zozname štátov a obcí)
+ výkonnejší výpočet
+ vylepšený import z programu PRO100 (možnosť výberu hranovacej pásky pre každý materiál)
+ rozšírené možnosti automatického importu/exportu
+ gréčtina
* podmienečné využitie odrezkov vo výpočte
* meno prihláseného používateľa na tlačových zostavách a v zákazke
* kópia výkresov pri pridávaní výrobkov do zákazky (z modulu Výrobky)
* jazyk v okne s informáciou o novej verzii programu
* ostatné drobné opravy a úpravy


02.02.2015 - 3.44
--------------------------------
+ nastaviteľný počet riadkov pre rolovanie v tabuľkách
* filtrovanie - nárezové plány bez výdajky
* hromadné označovanie/odznačovanie formátov
* otáčanie dielcov na materiáli bez kresby


28.01.2015 - 3.43
--------------------------------
+ funkcia pre aktualizáciu príslušenstva v zákazke
+ možnosť nastaviť spôsob balenia pre každé príslušenstvo
+ rýchla editácia príslušenstva v zákazke
* názov nárezového plánu je vytvorený automaticky iba ak nie je zadaný


23.01.2015 - 3.42
--------------------------------
+ rozšírené možnosti nastavenia tabuliek (poradie stĺpcov a ich zobrazenie/skrytie)
+ import a export obrázkov výrobkov a skladových položiek
+ možnosť priradiť ku každému dielcu ešte dve príslušenstvá
+ balenie dielcov a príslušenstva v zákazke
+ tlačová zostava "Balíky" (Kalkulácia zákazky)
+ možnosť priradiť výkres (ako druhý obrázok) k výrobkom a ich dielcom
+ tlačová zostava "Výkresy" (Dielce výrobkov zákazky)
+ lepšia optimalizácia materiálov s kazmi
+ export nárezového plánu do TXT (pre spätnú kompatibilitu so starým Optimikom 2.36c)
+ okno pre zobrazovanie priebehu automatického importu/exportu
+ filtrovanie nárezových plánov
+ tabuľka so zoznamom zákaziek, z ktorých pochádzajú dielce v nárezovom pláne
+ tlačová zostava "Zoznam nárezových plánov" so štatistikou
+ spoločný vyúčtovací doklad pre všetky vyfiltrované nárezové plány
+ viac možností pri vytváraní dokladu k zákazke
+ export tlačových zostáv do súborov XLSX (Excel)
+ šírka minimálneho využiteľného odrezku
+ meno užívateľa + dátum a čas vytvorenia a poslednej editácie zákazky
+ interné poznámky v zákazkách a výrobkoch
+ možnosť zadať až 4 rôzne minimálne veľkosti využiteľného odrezku (A,B,C,D)
+ automatické označenie veľkosti odrezku v nárezovom pláne (A,B,C,D)
+ pridávanie,editácia a vymazávanie záznamov v tabuľkách pomocou kláves +/*/-
+ filtrovanie formátov materiálu v nárezovom pláne
+ výkonnejší výpočet bez nutnosti nastavovania voliteľných parametrov
+ automatický výber najvhodnejšieho formátu materiálu pre nárezový plán
+ do filtrov v sklade doplnený "dátum posledného príjmu/výdaju"
* abecedne zoradené tlačové zostavy
* import z PRO100
* aktualizácia skladových položiek prostredníctvom importu
* rozšírenie exportu pre CNC pílu Holzma
* prenesenie poznámky výrobku/položky do dokladu k zákazke
* zoraďovanie nárezových plánov podľa materiálu
* falošné hlásenie "Debugger detected"
* falošné hlásenie o prítomnosti vírusu


10.09.2014 - 3.41
--------------------------------
* export nárezových plánov pre CNC pílu Macmazza (kódy hranovacích pások)


08.09.2014 - 3.40
--------------------------------
+ hromadný výpočet všetkých nevypočítaných nárezových plánov
+ možnosť nastaviť východiskové parametre rezania
+ individuálne nastavenia programu pre každého používateľa
+ možnosť automatického režimu (import > výpočet nárezových plánov > export)
+ tlačidlo pre hromadný zápis zmenených parametrov výpočtu
+ skiny Notes Leather a Spring Willow
+ portugalčina
* LICENCIA je od tejo verzie viazaná na používateľa a nie počítač Ak ste ešte nedostali mailom nový licenčný súbor, napíšte nám, prosím.
* prehľadnejšie okno "Nastavenie programu"
* prechod do novej databázy
* konverzia údajov z Optimiku 2.36c
* výber obchodného partnera
* import formátov materiálu pre nárezový plán (NF)
* editácia typov daní (v okne "Dane")
* ostatné drobné úpravy a opravy


31.05.2014 – 3.33
——————————–
+ individuálny filter pre každý typ dokladu
+ zapamätanie nastavených filtrov
+ možnosť nastavenia šíriek stĺpcov v tabuľkách
+ zapamätanie nastavených šíriek stĺpcov v tabuľkách
+ rýchle vyhľadávanie výrobku podľa jeho názvu v module Výrobky
+ možnosť výberu z viacerých formátov (parametrov) importu a exportu
+ možnosť zmeniť poradie údajov pri importe a exporte
+ špeciálny import pre aktualizáciu zásob a cien skladových položiek a formátov
+ import dielcov z programu PRO100
+ import dielcov z programu Hettich Selection
+ import dielcov z programu BLUM Dynaplan
+ do exportu pre CNC píly Biesse pridané parametre CabInfo (názov zákazky) a CabDesc (kód výrobku)
+ do exportu pre CNC píly SCM pridané kódy a názvy zákaziek a výrobkov + názvy obchodných partnerov
+ v úvodnom okne sa automaticky zvolí databáza, ktorá bola otvorená pri predchádzajúcej práci s programom
+ možnosť vybrať operáciu pre dielec výrobku (ak materiál vyberáme zo skladu a nie z parametrov)
+ možnosť zadať ku každému materiálu v zákazke popis a poznámku
+ možnosť individuálnej editácie ceny a nadspotreby každého materiálu v zákazke
+ voliteľný zápis zmenených parametrov po výpočte nárezového plánu
+ tlačová zostava “Štítky pre výrobky v zákazke”
+ tlačová zostava “Zákazky a výrobky”
+ rozdelenie obrázkov do skupín
+ možnosť výberu viacerých obrázkov pre ich hromadné pridanie do evidencie
+ obrázky dezénov dosiek od firmy Kronospan (v inštalačnej zložke programu)
+ zobrazenie aktuálnej zásoby materiálu (nad ktorým sa nachádza kurzor) v module “Zákazky”
* zmena licenčného systému (kredity)
* zapamätanie parametrov okien pre prihláseného užívateľa
* korektné vypnutie filtrov pred importom zákazky
* použitie formátov bez zásoby (ale so zapnutým parametrom “Neobmedzená zásoba”)
* konverzia údajov zo starého Optimiku®
* tlačová zostava “Zoznam materiálu”
* zhustený názov exportného súboru pre CNC píly Macmazza
* ostatné drobné úpravy a opravy


5.12.2013 – 3.32
——————————–
+ vyhľadávanie v zákazkách
+ možnosť pridania výrobku priamo v zákazke (kópiou z modulu “Výrobky”)
+ vyznačenie dielcov so zakázaným otáčaním, ak sú z materiálu bez orientovanej kresby
+ prednostné použitie odrezkov a formátov s kazmi pri výpočte nárezového plánu (bez ohľadu na zoradenie tabuľky formátov)
+ možnosť použiť v nárezovom pláne iba odrezky, z ktorých nevzniknú žiadne nové využiteľné odrezky
+ možnosť automatického výberu najvhodnejšieho formátu pri výpočte nárezového plánu
+ možnosť zadať vybraným formátom neobmedzenú zásobu (pre použitie v nárezovom pláne)
+ rýchlejší výpočet
+ vyčíslenie odpadu pripadajúceho na piliny v tlačovej zostave “Nárezový plán”
+ možnosť zadať do vyúčtovacieho dokladu k nárezovému plánu aj cenu za rezanie 1 dielca
+ možnosť odobrať dielce z neúplne vypočítaného nárezového plánu
+ hromadné odobratie dielcov z nárezového plánu (dielce vybraného výrobku alebo zákazky)
+ zobrazenie prídavku na orezanie na nárezových plánoch
+ verzia CNC : export nárezového plánu (*.PTX) pre CNC formátovacie píly Holzma/Homag Group (CADMatic+CADLink)
+ verzia CNC : export nárezového plánu pre CNC formátovacie píly Gabbiani/SCM Group (WinCut)
+ voliteľné pridanie parametrov výrobku do jeho popisu pri kopírovaní do zákazky
+ hromadná zmena vybraného parametra vo všetkých zobrazených výrobkoch
+ možnosť editovať aj použité operácie
+ automatické nastavenie sadzieb DPH pri vytvárení novej databázy
+ voliteľné zobrazenie a tlač hmotnosti dielcov
+ prepočet množstva a ceny z inej mernej jednotky pri editácii formátu alebo položky dokladu
+ váha formátov v sklade
+ filter formátov v sklade
+ tlačová zostava “Zoznam formátov”
+ tlačová zostava “Štítky pre každý kus formátu”
+ automatické zameranie tabuliek a výberových boxov kurzorom myši
+ prehľadnejší výber a označenie hlavnej tlačovej zostavy
+ zobrazovanie informačných a potvrdzujúcich okien na pozícii kurzora
+ prechod do novej databázy
+ skiny “Notes Wood” a “Notes Sport”
* upravené užívateľské rozhranie
* tlačová zostava “Príjmy a výdaje” skladovej položky
* použitie preddefinovaných sadzieb daní v položke dokladu
* upravená tlačová zostava “Nárezový plán”
* možnosť zadania hranovacej pásky s nulovou hrúbkou
* rozmery dielcov bez prídavku na orezanie na etikietách k nárezovému plánu
* preddefinované sadzby dane v dokladoch (ak nie je vybraný obchodný partner)
* ostatné drobné úpravy a opravy


1.7.2013 – 3.31
——————————–
+ skin “NextAlpha”
* import zákaziek (ak bola kvôli duplicite preskočená zákazka, nenaimportovali sa položky ostatných zákaziek)
* import skladových položiek a operácii (podobne ako v prípade zákaziek)
* zobrazenie okna so zoznamom užívateľov


28.6.2013 – 3.30
——————————–
+ automatické vytvorenie názvu nárezového plánu (vždy, keď nie je zadaný) bez ohľadu na nastavenie programu
* vytvorenie novej databázy
* poľský jazyk


26.6.2013 – 3.29
——————————–
+ nárezové plány pre parapetné dosky (a iné prípady, kedy je potrebné dielce umiestniť v jednom rade vedľa seba)
+ rozšírené oprávnenia užívateľa
+ hodnota zákazky a jej výrobkov aj v skladových cenách
+ zisk zákazky
+ obrázky a skladové ceny v tlačovej zostave “Zoznam materiálu” (kalkulácia zákazky)
+ možnosť presunu zákazky do inej skupiny
+ nastaviteľná zložka pre automatické zálohy databázy
+ výber operácie k položke výrobku aj pomocou samostatného tlačidla (bez nutnosti definovania pridružených operácií)
* doplnená a rozšírená nápoveda
* nesprávne priradenie materiálu do položky výrobku, ak bol tento materiál manuálne vytváraný pri importe
* editácia dielca/kresby pomocou dvojkliku v module “Nárezové plány”
* ostatné drobné úpravy a opravy


22.3.2013 – 3.28
——————————–
+ vzorec pre výpočet rozmeru dielca rozšírený na 8 členov
+ vzorec pre výpočet rozmeru dielca rozšírený o parametre typu “počet”
+ možnosť výberu obrázku (pre skladovú položku, výrobok alebo položku dokladu) v okne s náhľadom
+ import formátov do nárezových plánov
+ skiny iOS4 a Longhorn
* nahradenie pomlčky a zhustenie názvu exportného súboru pre CNC pílu Macmazza
* import obchodných partnerov (údaj č.30)
* export hranovacích pások voľného dielca pre pílu Macmazza
* editácia vzorca pre výpočet rozmeru dielca výrobku
* ostatné drobné úpravy a opravy


21.2.2013 – 3.27
——————————–
+ voliteľné pridanie názvu materiálu a nárezového plánu do názvu exportného súboru pre CNC pílu
+ obmedzenie dĺžky názvu exportného súboru pre CNC pílu Macmazza na 20 znakov
+ voliteľné zoskupenie dielcov (podľa rozmerov alebo aj hranovacích pások) na tlačovej zostave “Zoznam dielcov”
+ možnosť zadania cien skladových položiek a položiek dokladov s 2-4 desatinnými miestami
+ zobrazenie rozmerov finálneho dielca v module “Nárezové plány”
+ možnosť zoradenia dielcov nárezového plánu do poradia, v akom boli zadávané (podľa pridaného prvého stĺpca)
+ tlačová zostava “Zoznam dielcov” pre nárezové plány
+ možnosť zadania skladovej ceny aj pre operácie/služby (kvôli kalkulácii zákazky zo skladových cien a marže)
+ interná poznámka k skladovej položke a formátu
+ určenie dodávateľa pre každú skladovú položku
+ filtrovanie skladových položiek podľa dodávateľa
+ tlačová zostava “Zoznam materiálu všetkých zákaziek vo výrobe”
+ možnosť deaktivovať užívateľov
+ zobrazenie dátumu vytvorenia a poslednej editácie dokladu spolu s menom užívateľa, ktorý túto zmenu vykonal
* upravená tlačová zostava “Zoznam materiálu” (kalkulácia zákazky)
* automatické číslovanie zákaziek
* zapamätanie pozície (aktuálnej položky) v sklade pri pridávaní nových položiek dokladu
* rozloženie tabuliek v module “Zákazky”
* ostatné drobné úpravy a opravy
- nastavenie počtu desatinných miest pre jednotkové ceny položiek dokladu


1.2.2013 – 3.26
——————————–
+ vylepšená optimalizácie pri uprednostňovaní veľkých dielcov
+ vylepšené automatické číslovanie dokladov a zákaziek
+ voliteľná tlač pečiatky a zliav na doklade
+ pri zásobe uvádzaná aj celková hmotnosť skladovej položky
+ priame zadanie množstva položky, ak výrobok neobsahuje parameter typu “Počet”
+ obrázok výrobku v tlačovej zostave “Položky výrobku”
+ rýchla editácia dielca preneseného zo zákazky v module “Nárezové plány”
+ preddefinované množstvo 1 ks pre nové dielce a formáty
+ tlač etikiet pre formáty plošných a dĺžkových materiálov
+ možnosť vymazať databázu
+ skin “AlterMetro”
+ ruský jazyk
* doplnená a upravená nápoveda (slovenská verzia)
* v tlačovej zostave “Inventúra” uvedené iba formáty s nenulovou zásobou
* v tlačovej zostave “Zoznam dielcov” (kalkulácia zákazky) zlúčené rovnaké dielce pre všetky materiály
* nahradenie fontu Arial Narrow v tlačových zostavách štandardným fontom Arial
* skladové položky manuálne vytvorené počas importu budú zachované aj po prípadnom zrušení importu
* preddefinovanie parametrov nárezového plánu podľa vybranej skladovej položky
* zachovaná hrúbka pri klonovaní skladovej položky
* ukladanie vzorca pri zadávaní rozmerov dielcov v module “Výrobky”
* filter položiek výrobku v module “Zákazky”
* ostatné drobné úpravy a opravy


29.12.2012 – 3.25
——————————–
+ on-line aktivácia licencie


5.12.2012 – 3.24
——————————–
+ export nárezového plánu do textového súboru je k dispozícii aj vo verzii Premium
+ export nárezového plánu do textového súboru rozšírený o zoznam formátov, odrezkov a hranovacích pások
+ voliteľné automatické vytvorenie názvu nárezového plánu z čísel zákaziek jeho dielcov
+ pridanie názvu materiálu do preddefinovaného názvu exportného súboru nárezového plánu
* číslo zákazky v dielcoch prenesených do nárezových plánov v module “Nárezové plány”
* rýchle prepínanie v zákazkách medzi dielcami a kalkuláciou pomocou jedného tlačidla
* rýchle prepínanie v nárezových plánoch medzi dielcami a plánmi pomocou jedného tlačidla
* zlúčené tlačidlo pre pridanie dielcov a preskok do nárezového plánu v module “Zákazky”
* automatický výpočet kódu nového výrobku/skladovej položky/obchodného partnera
* chýbajúce ikonky na niektorých tlačidlách
* ostatné drobné úpravy a opravy


13.11.2012 – 3.23
——————————–
+ editácie stavov dokladov aj v prípade ak sú už priradené
+ voliteľné symboly pre každý stav dokladu (aj s jeho zobrazením v tabuľke dokladov)
+ rýchla editácia stavu dokladu (dvojklikom na symbol stavu dokladu)
* množstvá v tlačovej zostave “Zoznam dielcov zákazky” (zoskupených podľa materiálov a rozmerov)


7.11.2012 – 3.22
——————————–
+ tlačidlá pre rýchly preskok medzi modulmi
+ dve voliteľné automatické akcie po pridaní výrobku do zákazky – zatvorenie okna a otvorenie modulu “Zákazky”
+ možnosť ručného zadania ceny výrobku (v module “Výrobky”)
+ možnosť manuálneho číslovania zákaziek a dokladov
+ možnosť evidovať zákazky vo viacerých skupinách a nezávislých číselných radoch
+ voliteľné číslovanie všetkých tabúľ (vrátane zhodných) v nárezovom pláne
+ zákaz editácie štandardných tlačových zostáv (dodávaných s programom)
+ automatické vytvorenie kópie štandardnej tlačovej zostavy pri pokuse o jej editáciu
+ voliteľná kalkulácia cien výrobkov zo skladových cien a zvolenej marže
+ zapamätanie pozície aktuálneho záznamu pri vypnutí filtrov alebo skupín vo všetkých moduloch
+ tlačová zostava “Zoznam dielcov zákazky” (zoskupených podľa materiálov a rozmerov)
* nastavenie “Prídavku na orezanie” podľa parametrov rezania pred výpočtom nárezového plánu
* vymazanie štátu z evidencie
* chyba pri tvorbe novej položky dokumentu, ak je nastavené automatické otváranie skladu
* prepočítanie zákazky po editácií k nej priradenej výdajky
* zobrazenie voľby “Všetky zákazky” v module Zákazky
* zoznam dielcov zákaziek presunutý do modulu “Zákazky”
* zoznam dielcov nárezových plánov presunutý do modulu “Nárezové plány”
* minimalizovanie celej aplikácie
* ostatné drobné úpravy a opravy


10.10.2012 – 3.21
——————————–
+ preddefinovanie voľby “neupravovať rozmery dielca”
+ možnosť editácie meny, ktorá už bola použitá
* vymazanie nárezového plánu
* doplnený chýbajúci text v niekoľkých informačných oknách
* klonovanie a mazanie niektorých výrobkov zadaných v starších verziach programu
* presun obchodného partnera do inej skupiny
* položky operácie – výber zo skladu
* vytvorenie nového obchodného partnera v niektorých starších databázach
* tlačidlo “Ulož” v okne “Daň”
* filter skladových položiek
* kópia hranovacích pások pri kopírovaní aktuálneho výrobku do iného
* ostatné drobné úpravy a opravy


4.10.2012 – 3.20
——————————–
* kópia výrobku do zákazky


3.10.2012 – 3.19
——————————–
+ vyhľadávanie v moduloch Sklad a Obchodní partneri
+ presuny podskupín bez nutnosti držania stlačenej klávesy Shift
+ skinovateľné prostredie (cez systémové menu hlavného okna – ikonka Optimik®)
+ rýchly výber obdobia vo filtroch
+ rýchly preskok medzi modulmi Zákazky a Nárezové plány s automatickým vyhľadaním aktuálneho dielca
+ zrýchlené načítavanie nárezových plánov
+ upravený optimalizačný algoritmus (lepšie výsledky pri plánoch s viacerými zhodnými dielcami)
+ štatistika nárezových plánov voliteľne aj v hmotnostných jednotkách
+ možnosť zmeniť materiál nárezového plánu ak obsahuje iba ručne zadané dielce
+ možnosť vybrať materiál položky výrobku priamo zo skladu
+ nadspotreba hranovacej pásky aj v mm
+ do výdajky k nárezovému plánu boli pridané hranovacie pásky z ručne zadaných dielcov
+ automatický výpočet ceny a hmotnosti výrobkov v module “Výrobky”
+ možnosť zadať položku s nulovým množstvom (v module “Výrobky”)
+ kópia výrobku do iného výrobku
+ automatické zapamätanie stavu náhľadov a zoomu tlačových zostáv
+ voliteľné zapamätanie zvolenej tlačiarne a počtu kópií pre každú tlačovú zostavu
+ možnosť výberu inej sieťovej databázy zadaním jej aliasu
+ import dielcov do nárezových plánov
+ pri importe možnosť nahradiť neexistujúcu skladovú položku inou
+ logo dodávateľa vo formáte PNG
+ zapamätanie pozície okien (relatívne k pozícii nadradeného okna)
+ číslo nárezového plánu v tlačovej zostave “Zoznam dielcov zákazky”
+ rozšírenie stavov zákazky o “zrušené” a “vybavené”
+ rýchla zmena stavu zákazky (dvojklikom v tabuľke)
+ voliteľný termín dokončenia zákazky
+ nastaviteľná maximálna hrúbka rezania v exporte pre CNC píly Macmazza
+ voliteľná tlač poradového čísla dielcov v nárezovom pláne
+ voliteľná tlač zoznamu dielcov na začiatku nárezového plánu
* zrušenie variantov v sklade, ich automatický presun medzi riadne položky
* zloženie skladovej položky
* vymazanie materiálu od zákazníka v okne “Výpočet nárezového plánu”
* upravené užívateľské rozhranie (moduly v samostatných oknách)
* upravené moduly Zákazky, Obchodní partneri a Nárezové plány
* upravené ovládanie filtrov
* upravený preklad do turečtiny
* tlač štítkov k nárezovému plánu podľa zadaných parametrov
* mazanie položky v rekapitulácii dokladu
* kalkulácia zákaziek – všetky údaje presunuté do tabuľky
* tlačová zostava “Triedený zoznam položiek” v okne “Kalkulácia zázkaky”
* kalkulácia hranovacej pásky v nárezových plánoch s dielcami s viacerými šírkami alebo dĺžkami
* dĺžka a počet rezov v nárezových plánoch s dielcami s viacerými šírkami alebo dĺžkami
* výber formátu importu/exportu presunutý do nastavenia programu
* viacriadkové texty predchádzajúcich záznamov (CR zmenené na CR+LF) pri exporte do existujúceho textového súboru
* voliteľná tlač kódu a názvu dielcov v nárezovom pláne
* ostatné drobné úpravy a opravy


26.4.2012 – 3.18
——————————–
+ upozornenie na zadanú daň v doklade pre obchodného partnera, ktorý má použitie daní zakázané
+ tlač etikiet v rovnakom poradí, ako sú dielce a odrezky rezané
+ tlač finálnych rozmerov dielca na etikete
+ automatické vytvorenie zadanej podzložky pre export súborov *.PRO pre CNC pílu Macmazza
+ štatistika hranovacích pások pri tlači nárezového plánu
+ zobrazenie názvu používanej databázy a prihláseného užívateľa v titulku hlavného okna
+ príručka v talianskom jazyku
* upravený export pre CNC pílu Macmazza a CYWWM
* konverzia údajov z pôvodného programu Optimik®
* identifikácia chýbajúceho materiálu v sklade
* vymazanie obce z evidencie štátov a obcí
* vycentrovanie úvodného okna na aktívnom monitore pri používaní viacerých monitorov
* upravená tlačová zostava “etiketa so všetkými údajmi”
* tlač etikiet – otočenie rozmerov a pások dielca, ktorý je otočený v nárezovom pláne
* ceny fomátov na výdajke k nárezovému plánu
* v názve novej a obnovenej databázy je možné použiť aj malé písmená
* ignorovanie parametra “max. dĺžka rezu” pri výpočte nárezových plánov pre dĺžkové materiály
* posun kolieskom myši v zozname obrázkov
* zrušenie upozorňovania na skončenú podporu (informácia o licencii presunutá do okna “O programe …”)
* neprístupné tlačidlo “Nárezové plány” pri menšom rozmere hlavného okna programu
* ostatné drobné úpravy a opravy


15.12.2011 – 3.17
——————————–
+ francúzsky jazyk
+ širšie možnosti nastavenia pri tlači etikiet
+ nastaviteľný oddeľovací znak pre export nárezového plánu do textového súboru TXT (verzia CNC)
* import formátov/variantov pre existujúcu skladovú položku
* zadanie formátu dĺžkového materiálu pred výpočtom nárezového plánu
* zapamätanie aktuálnej pozície v tabuľke po vypnutí filtrov
* uloženie zadanej “úpravy predajných cien” v nastavení programu
* zaokrúhľovanie zadaného množstva v položke dokladu (podľa typu vybranej skladovej položky)
* kópia pridružených operácii pri klonovaní skladovej položky
* ostatné drobné úpravy a opravy


17.11.2011 – 3.16
——————————–
+ príručka v nemeckom a španielskom jazyku
+ turecký a španielsky jazyk
+ voliteľné zobrazovanie náhľadu pred tlačou (túto voľbu môžete zapnúť alebo vypnúť v okne s výberom tlačových zostáv)
+ automatické vyznačenie dielcov výrobku s nulovým alebo záporným rozmerom, či množstvom
* konverzia údajov z pôvodného programu Optimik®
* kópia dielca s viacerými dĺžkami alebo šírkami z modulu Výrobky do zákazky
* ostatné drobné úpravy a opravy


14.10.2011 – 3.15
——————————–
+ pridaný názov nárezového plánu do preddefinovaného názvu exportného súboru pre CNC pílu
+ automatické posunutie pozície okna pri otvorení databázy na počítači s menším rozlíšením obrazovky
+ ukladanie pozície všetkých okien relatívne voči pozícii hlavného okna (pri presune hlavného okna sa automaticky presunú aj všetky ostatné okná)
* pridávanie dielcov do nárezového plánu v databáze vytvorenej vo verzii 3.13 alebo 3.14
* náhľady obrázkov v samostatnom okne
* zrýchlené ukladanie nových alebo opravených záznamov
* zobrazenie celkovej sumy v module “Zákazky”
* ostatné drobné úpravy a opravy


5.10.2011 – 3.14
——————————–
+ tlačová zostava “1 štítok pre každý dielec” pre tlačiareň DYMO
+ možnosť označiť/odznačiť všetky formáty pravým tlačidlom myši pred výpočtom nárezového plánu
+ v nárezovom pláne budú použité iba tie odrezky, ktoré je možné využiť aspoň na zadaný počet percent
+ možnosť nastaviť farbu rezu na nárezových plánoch
* chybové hlásenie RK-2 v nárezových plánoch
* upravené okno s výberom a kopírovaním výrobkov do zákaziek
* zrýchlenie zoraďovania a načítavania dielcov a nárezových plánov
* zrýchlenie pridávania dielcov zo zákaziek do nárezových plánov
* zákaz vymazania skladovej položky, ak obsahuje formáty/varianty
* zákaz pridania dielcov zo zákaziek do už vypočítaných nárezových plánov
* prepočet rozmerov a množstva dielcov výrobku po jeho klonovaní (v module “Výrobky”)
* chýbajúce externé CNC príkazy v exporte pre Biesse
* ostatné drobné úpravy a opravy


9.9.2011 – 3.13
——————————–
+ do nárezového plánu pridaný názov a možnosť jeho editácie
+ do nárezového plánu pridaný prehľad zákaziek, z ktorých pochádzajú jeho dielce
+ možnosť pridať dielce zo zákaziek iba do aktuálneho nárezového plánu
+ možnosť ručného zadania a klonovania dielcov priamo v module “Nárezové plány” bez potreby ich evidovania v zákazke
+ možnosť editácie všetkých dielcov priamo v module “Nárezové plány”
+ tlačová zostava “Štítky so všetkými údajmi”
+ tlačová zostava “1 štítok pre každý dielec”
+ možnosť zadať odrezateľné minimum menšie ako šírka rezu
+ možnosť pripojenia exportovaných údajov do existujúceho súboru
+ možnosť zoradenia formátov materiálu podľa poradových čísel (s možnosťou ich editácie) pred výpočtom nárezového plánu
+ zobrazenie počtu neumiestnených dielcov v nárezovom pláne
+ voliteľné otáčanie všetkých dielcoch v nárezových plánoch plošných materiálov bez kresby
+ možnosť rýchlej editácie zásoby skladových formátov pred výpočtom nárezového plánu
+ zadávanie kazových tabúľ priamo v okne “Výpočet nárezového plánu”
+ funkcia pre rýchle vyhľadanie výdajky k nárezovému plánu v module “Doklady”
+ odrezky v nárezovom pláne zlúčené podľa formátu, z ktorého vznikli
+ pri zápise odrezkov z nárezového plánu do skladu sú ich ceny a názvy odvodené od formátu, z ktorého vznikli
+ klonovanie formátov/variantov a adries
+ individuálna predajná cena a skladová karta pre každý formát/variant
+ možnosť klonovania aj pri výbere zo skladu alebo z evidencie obchodných partnerov
+ prehľad formátov/variantov priamo v module “Sklad”
+ voliteľná tlač inventúry pre skladové položky vrátane ich formátov/variantov
+ export nárezového plánu do textového súboru so štruktúrou, aká bola v pôvodnom programe Optimik® (verzia CNC)
+ možnosť pridať exportované údaje do existujúceho súboru (verzia CNC)
+ zobrazenie všetkých rozmerov dielcov v module Zákazky, Výrobky a Nárezové plány
+ možnosť priradenia obrázkov položkám dokladu
+ tlačová zostava “Doklad s obrázkami skladových položiek”
+ evidencia obrázkov priamo v databáze (kliknite do Menu-Ostatné evidencie-Obrázky a načítajte prosím opätovne všetky obrázky zo súborov)
* zrýchlené načítavanie nárezových plánov
* zákaz vymazania nárezového plánu ak je k nemu vystavená výdajka
* automatické zálohy presunuté do zložky “Moje Dokumenty\Optimik\Backup”
* presun skupín výrobkov a adries z podskupiny do 1. úrovne a späť
* pridanie výrobku do inej zákazky (kópiou z evidencie výrobkov)
* výpočet rozmeru dielca, ak má niektorý z parametrov kód začínajúci sa znakom X alebo 0X
* evidovanie zásob a pohybov formátov plošných a dĺžkových materiálov v kusoch
* upravený spôsob výberu farby skladovej položky a farieb nárezového plánu
* hrúbka klonovaného materiálu v sklade
* úprava dizajnu
* ostatné drobné úpravy a opravy


14.7.2011 – 3.12
——————————–
+ klonovanie skladových položiek
+ nastaviteľná hrúbka čiary pri tlači hranovacích pások na nárezovom pláne
+ zapamätanie poslednej vybranej tlačovej zostavy pre každú tabuľku alebo okno
+ možnosť definovania hlavnej tlačovej zostavy pre každú tabuľku alebo okno (pre automatickú tlač bez nutnosti jej výberu)
+ pridané údaje v tlačovej zostave “Nárezový plán” – veľkosť okraju (orezania) a čísla plánov, na ktorých sú použité jednotlivé formáty
+ voliteľná tlač odrezkov v tlačových zostavách “Nárezový plán” a “Štítky”
+ tlač zoznamu dielcov nárezového plánu (triedených a zoskupených podľa rozmerov a hranovacích pások)
+ možnosť započítať zľavu priamo do ceny položky dokladu (individuálna voľba pre každého obchodného partnera )
* pridanie položky “Stav zákazky” do exportu/importu zákazky
* úpravy nárezového plánu (veľkosť písma, centrovanie popisov, zrušenie farebného zvýraznenia rezov pre lepšiu viditeľnosť pások)
* tlačová zostava “Nárezový plán” – číslovanie formátov
* jednoriadkový popis v príliš štíhlych dielcoch s hranovacou páskou v nárezovom pláne
* zadanie množstva menšieho ako 1 v položke výrobku v zákazke
* pridanie nového dĺžkového formátu do nárezového plánu
* stav nárezového plánu, keď nebolo možné pri výpočte uložiť všetky dĺžkové dielce (verzia 3.11 aj takýto plán označila ako “Vypočítaný”)
* ostatné drobné úpravy a opravy


6.6.2011 – 3.11
——————————–
+ klonovanie zákaziek, výrobkov a položiek
+ rýchla definícia parametra výrobku podľa vybranej skladovej položky
+ možnosť výberu tlače 1 alebo 2 nárezových plánov na stranu
+ rýchly prístup k importu údajov cez položku hlavného menu
+ vyúčtovací doklad k nárezovému plánu
+ možnosť vymazať niektorý z viacerých rozmerov dielca výrobku
+ oddelenie importu a exportu
+ export nárezového plánu do textového súboru (verzia CNC)
* počet dielcov v exportnom súbore XML pre Biesse
* zápis nového formátu/variantu pri aktivovanom filtri (poč. stav je možné prepočítať editáciou a uložením skladovej položky)
* kontrola záporného zostatku skladovej položky pri oprave príjemky
* kalkulácia hranovacích pások použitých v dielcoch zákazky delených na viac šírok alebo dĺžok
* kalkulácia hranovacích pások v zákazke, kde je použitý plošný aj dĺžkový materiál
* tlač triedeného zoznamu položiek z okna “Kalkulácia zákazky”
* tlač nárezového plánu pre dĺžkové materiály
* kontrola pred vymazaním parametrov rezania
* vymazanie nepoužitého parametra výrobku
* posuvník tabuľky v okne “Kópia výrobku do zákazky”
* číslo zákazky v názve dokladu a na skladovej karte
* ostatné drobné úpravy a opravy


13.5.2011 – 3.10
——————————–
+ voliteľný parameter “Neupravovať rozmery dielca” (o hrúbku použitých hranovacích pások)
+ možnosť zadať “vrátené” položky v doklade (tzn. príjem vo výdajke alebo výdaj v príjemke)
+ výdaj materiálu pre nárezové plány, zákazky a zložené skl. položky prostredníctvom výdajok s možnosťou ručných korekcií
+ voliteľný vlastný kód a názov výrobku prenášaného do zákazky z evidencie výrobkov
+ možnosť rýchlej a dočasnej zmeny parametrov výrobku prenášaného do zákazky
+ zobrazenie/skrytie formátov alebo variantov bez zásoby
+ počet kusov voliteľne zobrazovaný bez textu “ks”
+ rozmery dielcov voliteľne zobrazované bez dĺžkovej jednotky
+ možnosť editovať dielec, ktorý je priradený k nevypočítanému nárezovému plánu
+ presun podskupín (adries, výrobkov) do prvej úrovne (cez Menu-Skupina …)
* efektívnejšie rozmiestnenie ovládacích prvkov v hlavnom okna, mierna úprava dizajnu
* posunutie rozmeru opáskovanej hrany v nárezovom pláne
* úprava okna “Nastavenie programu” – rozčlenenie jednotlivých parametrov do záložiek
* import parametrov výrobku [~VP~]
* export zdroja v položkách výrobkov [~I~], [~VI~]
* číslo dokladu na tlačovej zostave
* prepočet zásob po vymazaní dokladu
* započítanie externého materiálu (od dodávateľa) do hmotnosti výrobkov
* zapnutý parameter “Neupravovať rozmery dielca” pre všetky dielce prenesené z pôvodného programu OPTIMIK®
* upravené tlačové zostavy “Nárezový plán” a “Kalkulácia zákazky”
* kópia parametra “Počet kusov” pri vytvorení nového výrobku kópiou existujúceho
* chybové hlásenie Access violation v evidencii výrobkov
* vymazanie odrezku s kazmi
* vymazanie odrezku bez pohybov (iba so zadaným počiatočným stavom)
* konverzia databázy obnovenej zo starej zálohy
* ostatné drobné úpravy a opravy


11.4.2011 – 3.03
——————————–
+ import zákazky rozšírený o import parametrov výrobkov a inštrukcie na ich kópiu do tejto zákazky [~(X)~]
+ zobrazenie rozmerov parametrov pri tvorbe vzorca pre výpočet rozmeru dielca výrobku
+ automatické otvorenie okna s výberom parametrov pri pridávaní nového parametra do výrobku
+ automatické doplnenie názvu/ceny (ak nie sú zadané) pri vytváraní nového formátu/variantu skladovej položky
+ tlačová zostava “Triedený zoznam položiek” (v okne “Kalkulácia zákazky”)
* automatický import po spustení programu z príkazového riadku
* nezaokrúhľovať množstvo (plochu/dĺžku) pri použití nových plošných a dĺžkových materiálov v dokladoch
* import skladových položiek
* ostatné drobné úpravy a opravy


8.4.2011 – 3.02
——————————–
* chybná konverzia rozmerov výrobku do parametrov (v ostatných evidenciách) pri vytváraní novej databázy z údajov pôvodného programu Optimik®
Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a odporúčame v prípade potreby vykonať novú konverziu údajov.


6.4.2011 – 3.01
——————————–
+ zobrazenie informačného okna s upozornením na aktuálny jazyk pri vytváraní novej databázy
+ automatický prepočet skladu a zákaziek po konverzii údajov z pôvodného programu Optimik®
* chyba pri pokuse o vytvorenie noveho statu/obce/specifikacie pri vytvarani prvej adresy noveho obchodneho partnera
* chybná konverzia rozmerov výrobku do parametrov pri vytváraní novej databázy z údajov pôvodného programu Optimik®


3.4.2011 – 3.00
——————————–
+ vylepšený optimalizačný algoritmus
+ voliteľné automatické zisťovanie nových verzií
+ voliteľná štatistika nárezových plánov pre plošný materiál v objemových jednotkách
+ pridané súčty do tlačových zostáv “Kalkulácia zákazky” a “Zoznam výrobkov zákazky”
* import rozmerov dielcov s použitým oddeľovačom tisícok (skupín)
* odstránenie zoznamu využiteľných odrezkov z XML exportu pre Biesse
* upravené okná so správami

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz