Vývoj programu

Verzia 4.04  (11. august 2020)

 • Asistent rezania 1.02 (stiahnuť)
 • Efektívnejšie nárezové plány (pri nastavenom rozrezaní po dĺžke alebo po šírke)
 • Kontrola možných vzájomných odkazov vo vzorcoch vypočítavaných parametrov
 • Zrýchlenie spustenia výpočtu nárezového plánu alebo jeho zrušenia
 • Zrýchlenie zobrazenia skupín, neuložených dielcov alebo Editora nárezových plánov
 • Zrýchlenie odoslania dielcov do výroby alebo ich vrátenia z výroby
 • Vlastný obrázok dielca
 • Funkcie FLOORTO a CEILTO pre zistenie najbližšieho menšieho/väčšieho čísla zo zoznamu
 • Parametre rezania : možnosť priradenia štandardného formátu iba k aktuálnemu materiálu
 • Parametre rezania : možnosť hromadného označenia/odznačenia všetkých skladových formátov
 • Export pre CNC píly HolzHer a Schelling (formát CPOUT)
 • Export pre CNC píly FELDER (formát MAY pre nový softvér PC7000)
 • Vrátenie vzniknutých odrezkov z výrobnej dávky do skladu (kresba a zoskupenie rovnakých odrezkov)
 • Kontrola nových verzií bez pozastavenia programu (pri nedostupnosti internetového pripojenia)
 • Výpočet nárezového plánu pre dĺžkové dielce kratšie ako šírka materiálu
 • Dokončenie výpočtu nárezového plánu, ak je niektorá z tabúľ využitá na 100%
 • Možnosť použiť parameter typu "Vypočítaný počet" vo vzorci
 • Prepočet poradových čísel dielcov vo výrobnej dávke po vrátení jedného alebo viacerých dielcov do zákazky
 • Zobrazenie obchodného partnera a špecifikácii pri kopírovaní ponuky do zákazky
 • Chyba AccessViolation pri importe so zapnutým ignorovaním úvodného apostrofu
 • Import viacriadkových textov
 • Import adries s chýbajúcim štátom
 • Export údajov do existujúceho súboru, ktorý je práve otvorený inou aplikáciou
 • Vymazávanie miest a štátov
 • Možnosť presunu mesta do iného štátu
 • Ukladanie tlačových zostáv s údajmi do súboru *.fp3
 • Oprávnenia používateľov
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.03  (3. júl 2020)

 • Kontrola nových verzií
 • Klonovanie pomocou klávesovej skratky Ctrl+Ins a Ctrl+"+"
 • Zobrazenie editačného okna pri klonovaní výrobkov a dielcov
 • Tlačová zostava pre expedíciu - "Etikety 94x64 mm"
 • Kontrola dĺžky jednotlivých importovaných údajov
 • Položky pre CNC export - PlanID_Name a PlanID_Customer
 • Vymazanie skladovej skupiny vrátane všetkých jej položiek a zásob
 • Automatický prepočet ceny a hmotnosti skladového formátu pri zmene jeho rozmerov
 • Voliteľné ignorovanie apostrofu na začiatku importovaného údaju
 • Editácia názvu typu dokladu (aj v prípade, ak už existujú doklady daného typu)
 • Výpočet nárezového plánu pre skupinu dielcov zlúčených kvôli kresbe
 • Tlač dátumu splatnosti na doklade nového typu
 • Vytvorenie novej skladovej položky pri importe dielcov do sieťovej databázy
 • Import skladových položiek
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.02  (19. jún 2020)

 • Voliteľný parameter "Medzera medzi pásmi" pre výpočet nárezových plánov
 • Kontrola a úprava merných jednotiek pri importe skladových položiek a operácií
 • Tlačová zostava "Zoznam materiálu" v sumári ponuky aj zákazky
 • Export pre CNC píly BIESSE
 • Zobrazenie dĺžkových dielcov (v nárezovom pláne aj na obrázkoch)
 • Aktualizácia materiálu a operácie v dielcoch po zmena hodnoty výberového parametru
 • Chyba po importe skladových položiek
 • Aktualizácia tabuliek po prerušenom importe

Verzia 4.01  (12. jún 2020)

 • Výber skladovej položky pre sadu v samostatnom okne
 • Kópia popisu pri vytváraní dokladu z ponuky/zákazky
 • Chýbajúce zátvorky vo vzorcoch (dielce katalógu prenesené z verzie 3)
 • Merná jednotka v novej operácii
 • Úprava algoritmu (rýchlejší výpočet v niektorých prípadoch)
 • Prekreslenie obrázkov dielcov po hromadnej zmene materiálu
 • Vymazanie obchodného partnera (ak bol už priradený k ponuke/zákazke)
 • Zapamätanie a nastavenie aktuálnej výrobnej dávky
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.00  (31. máj 2020)

 • Prvá finálna verzia 
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.fakturatik.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz